PALLET NHỰA 1200X1200X150 MM 2 MẶT

PALLET NHỰA 1200X1200X150 MM 2 MẶT

TẢI TRỌNG TĨNH 5000 KG

TẢI TRỌNG ĐỘNG 2000 KG

KHỐI LƯỢNG 22,5 KG

SỬ DỤNG DƯỢC CẢ 2 MẶT

Sản phẩm bán chạy

490.000₫
Liên hệ

0934850809