THÙNG RÁC NHỰA CHO CÔNG VIÊN

NHỰA TÂN THÀNH CUNG CẤP THÙNG RÁC NHỰA DÀNH CHO CÔNG VIÊN VỚI ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI QUY CÁCH PHÙ HỢP ĐỂ TRONG CÔNG VIÊN. VỚI THÀNH PHẦN LÀ NHỰA HDPE VÀ NHỰA COPOSITE CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỌI VỚI MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT VÀ KO BỊ ĂN MÒN BỞI HÓA CHẤT.

THÙNG RÁC NHỰA CHO CÔNG VIÊN THƯỜNG CÓ MẤY LOẠI NHƯ SAU : THÙNG RÁC NHỰA HÌNH THÚ NHƯ THÙNG RÁC NHỰA HÌNH CHIM CÁNH CỤT , THÙNG RÁC NHỰA HÌNH VOI CON , THÙNG RÁC NHỰA HÌNH CÁ HEO , THÙNG RÁC NHỰA HÌNH BÁNH XE , THÙNG RÁC NHỰA 240L , THÙNG RÁC NHỰA 120L, THÙNG RÁC NHỰA 150L.

THÙNG RÁC NHỰA CHO CÔNG VIÊN THƯỜNG ĐƯỢC CHỌN LOẠI THÙNG RÁC NHỰA MÀU XANH RÊU TẠO CÁI NHÌN THÂN THIỆN VÀ MÁT MẮT NGƯỜI QUA LẠI VÀ GÂY CHÚ Ý CHO VIỆC GIỮ GÌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG.

 

Sản phẩm bán chạy

490.000₫
Liên hệ

0934850809