THỚT NHỰA ĐỂ KÊ MỔ BÒ 

CÓ QUY CÁCH NHƯ SAU : 1200X1900X50 MM

NGÀY NGAY CÁC LÒ MỔ MUỐN DUY TRÌ ĐƯỢC PHẢI CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY AN TOÀN THỰC PHẨM THÌ MỚI ĐƯỢC HÀNH NGHỀ.

NGOÀI NHỮNG YẾU TỐ TỪ BẢN THÂN CON BÒ HEO THÌ CÁC DỤNG CỤ HỖ TRỢ MỔ , CÁC THIẾT BỊ KÊ LÓT NÂNG HẠ CŨNG PHẢI ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÁC SẢN PHẨM ĐẦU RA.

THỚT NHỰA ĐỂ KÊ MỔ BÒ ĐƯỢC RA DƠID DỰA TRÊN YÊU CẦU THỰC TIỄN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

THỚT NHỰA ĐỂ KÊ MỔ BÒ PHẢI ĐẢM BẢO ĐƯỢC ĐỘ DÀY , ĐÔ BỀN , ĐỘ CHIỆU VA ĐẬP .

THỚT NHỰA ĐỂ KÊ MỔ BÒ ĐƯỢC NHỰA TÂN THÀNH SẢN XUẤT VÀ PHẤN TRÊN KHẮP VIỆT NAM VỚI NHIỀU QUY CÁCH THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.

THỚT NHỰA ĐỂ KÊ MỔ BÒ CÓ THỂ ĐƯỢC VỆ SINH HOẶC BÀO THỚT ĐỂ TÁI SỬ DỤNG NHIỀU LẦN

 

Sản phẩm bán chạy

490.000₫
Liên hệ

0934850809