Phân phối thớt nhựa

Phân phối thớt nhựa

phân phối thớt nhựa

Phân phối thớt nhựa

thớt nhựa pe

Thớt nhựa PE 600x600x30 mm , hay còn gọi thớt nhựa 60x60x3 cm hoặc còn gọi thớt nhựa dày 3 fân.

thớt nhựa dày 3 cm

Thớt nhựa PE tấm 1000x2000 mm

tấm thớt nhựa pe

Thớt nhựa pe trắng

thớt nhựa pe trắng

Được đăng vào

Viết bình luận