BỒN NHỰA NẰM 500L , BỒN NHỰA GIA DỤNG

Còn hàng

2.450.000₫

Tổng quan

BỒN NHỰA NẰM 500L , BỒN NHỰA GIA DỤNG BỒN NHỰA NẰM 500L  ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHỰA PP CHÍNH PHẨM VỚI KHẢ NĂNG CHIỆU NHIỆT CAO

BỒN NHỰA NẰM 500L , BỒN NHỰA GIA DỤNG

BỒN NHỰA NẰM 500L  ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHỰA PP CHÍNH PHẨM VỚI KHẢ NĂNG CHIỆU NHIỆT CAO

BỒN NHỰA NẰM 500L , BỒN NHỰA GIA DỤNG CÓ CHIỀU DÀI 1040 MM TỨC HƠN 1M

BỒN NHỰA NẰM 500L , BỒN NHỰA GIA DỤNG CÓ CHIỀU RỘNG 780 MM TƯƠNG ĐƯƠNG 8 TẤT

BỒN NHỰA NẰM 500L , BỒN NHỰA GIA DỤNG CÓ CHIỀU CAO 960 MM TƯƠNG ĐƯƠNG 1M

Sản phẩm bán chạy

490.000₫

0934850809